Tag Archives: USUL

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKERRÜR MÜESSESESİ

Yayın Tarihi: 01/02/2014 Yayınlanan Yer: Yaklaşım Dergisi, Şubat 2014, Sayı: 254 ÖZET 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 339’uncu maddesinde, cezanın tekerrürü ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Geçmişte, anılan madde hükmü bakımından birtakım farklı uygulamalarda bulunulmuş olup, bu madde hükmünün uygulanması ile … Okumaya devam et

02-Şubat içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

VERGİ HUKUKUNDA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE TEBLİGAT USULLERİ

Yayın Tarihi: 01/06/2013 Yayınlanan Yer: Yaklaşım Dergisi, Haziran 2013, Sayı: 246 I. GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu[1]’nun 21’inci maddesine göre tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. Ülkemizde tebligat … Okumaya devam et

06-Haziran içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN HAD VE MİKTARLARIN YENİ GÖRÜNÜMÜ

Yayın Tarihi: 04/01/2013 Yayınlanan Yer: http://www.muhasebenet.net Yazının Linki: http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3976 Vergi Usul Kanunu’nda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar, her yıl revize edilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 414’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile … Okumaya devam et

01-Ocak içinde yayınlandı | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELEDE YENİ DÜZENLEME: 420 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Yayın Tarihi: 10/12/2012 Yayınlanan Yer: http://www.muhasebenet.net Yazının Linki: http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3750 1. GİRİŞ Kayıt dışı ekonomi, devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen ya da geçirilemeyen ve bu sebeple de denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir[1]. Kayıt dışılık, ülkenin en önemli ekonomik sorunlarının başında gelmektedir. Bu sorunla mücadele için birtakım düzenlemelerde … Okumaya devam et

12-Aralık içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

6322 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNDE YER ALAN DEĞİŞİKLİKLER SONRASI BASİT USULDE VERGİLENDİRİLME

Yayın Tarihi: 25/09/2012 Yayınlanan Yer: http://www.muhasebenet.net Yazının Linki: http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3206 1.GİRİŞ Bilindiği üzere vergi, modern devletlerin varlık sebebi olan fonksiyonlarını ifade edebilmesi için gerekli olan finansmanın teminine yönelik araçlardan en önemlisidir[1]. Anayasanın “Vergi Ödevi” kenar başlıklı 73’üncü maddesinin ilk fıkrasında da, “Herkes, kamu giderlerini … Okumaya devam et

09-Eylül içinde yayınlandı | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın