Tag Archives: GELİR

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İÇİN SON HATIRLATMA

Yayın Tarihi: 24/03/2015 Yayınlanan Yer: Tarsus Gündem Gazetesi, www.tarsusgundemgazetesi.com Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. maddesine göre gerçek kişilerin gelirleri, gelir vergisine tabidir. Söz konusu Kanunun 2. maddesinde gelire giren kazanç ve iratlar; Ticari kazançlar, Zirai kazançlar, Ücretler, Serbest meslek … Okumaya devam et

03-Mart içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERLE İLGİLİ İLAN VE REKLAM GİDERLERİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yayın Tarihi: 01/04/2013 Yayınlanan Yer: Legal Mali Hukuk Dergisi, Nisan 2013, Sayı: 100 ÖZET Gelir Vergisi Kanunu’nun 41/7’nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-(ı) maddesinde, her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerine … Okumaya devam et

04-Nisan içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

NORMLAR HİYERARŞİSİ ÇERÇEVESİNDE KOOPERATİF GELİRLERİNİN BEYANI İLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME

Yayın Tarihi: 19/11/2012 Yayınlanan Yer: http://www.muhasebenet.net Yazının Linki: http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3601 1.GİRİŞ Türk hukuk sisteminde, hayata geçirilen birtakım düzenlemelerin yasal dayanağının bulunmadığı ya da bu dayanakların yanlış yorumlandığı görülmektedir. Türk hukuk sisteminin içerisinde önemli bir yer tutan Türk vergi sisteminde de aynı problemler yaşanmaktadır. … Okumaya devam et

11-Kasım içinde yayınlandı | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

6322 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNDE YER ALAN DEĞİŞİKLİKLER SONRASI BASİT USULDE VERGİLENDİRİLME

Yayın Tarihi: 25/09/2012 Yayınlanan Yer: http://www.muhasebenet.net Yazının Linki: http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3206 1.GİRİŞ Bilindiği üzere vergi, modern devletlerin varlık sebebi olan fonksiyonlarını ifade edebilmesi için gerekli olan finansmanın teminine yönelik araçlardan en önemlisidir[1]. Anayasanın “Vergi Ödevi” kenar başlıklı 73’üncü maddesinin ilk fıkrasında da, “Herkes, kamu giderlerini … Okumaya devam et

09-Eylül içinde yayınlandı | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

ÜNİVERSİTE HARÇLARI KALDIRILIYOR MU? EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN ÜCRETLERİ ARTIRILIYOR MU?

Yayın Tarihi: 16/08/2012 Yayınlanan Yer: http://www.muhasebenet.net Yazının Linki: http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=2972 1.GİRİŞ 07/08/2003 tarih ve 25192 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 20’nci maddesinde, “Gelirlerinin en az üçte ikisini nevi … Okumaya devam et

08-Ağustos içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

6322 SAYILI KANUN İLE 283 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ HÜKÜMLERİ SONRASI ESNAF MUAFLIĞI MÜESSESESİ

Yayın Tarihi: 13/08/2012 Yayınlanan Yer: http://www.muhasebenet.net Yazının Linki: http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=2946 1.GİRİŞ Vergi, devletin kamusal faaliyetler için gereken giderleri karşılaması ve kamu hizmetlerini yerine getirmesi için gerekli finansman ihtiyacını karşılayan en önemli araçtır. Tabiidir ki, finansman teminine yönelik bu aracın, ekonomik birimlerin mali gücüne … Okumaya devam et

08-Ağustos içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın