Tag Archives: artar

VERGİ İNCELEME ELEMANLARININ EL KOYMA YETKİSİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Yayın Tarihi: 01/11/2013 Yayınlanan Yer: Legal Mali Hukuk Dergisi, Kasım 2013, Sayı: 107 ÖZET Kamu düzeninin korunması ve suçla etkili bir şekilde mücadele edilmesi için birtakım koruma tedbirlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu tedbirlerden biri de “el koyma”dır. El koyma tedbiri sayesinde … Okumaya devam et

11-Kasım içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE VERGİDEN KAÇINMAYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

Yayın Tarihi: 01/07/2013 Yayınlanan Yer: Legal Mali Hukuk Dergisi, Temmuz 2013, Sayı: 103 ÖZET Vergi kaçakçılığı (tax evasion), vergi ile yükümlülüklerin vergi kanunlarına aykırı olarak kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi olarak tanımlanmaktadır. Vergiden kaçınma ise (tax avoidance)  vergi kanunlarına aykırı hareket etmeksizin … Okumaya devam et

07-Temmuz içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

VERGİ HUKUKUNDA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE TEBLİGAT USULLERİ

Yayın Tarihi: 01/06/2013 Yayınlanan Yer: Yaklaşım Dergisi, Haziran 2013, Sayı: 246 I. GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu[1]’nun 21’inci maddesine göre tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. Ülkemizde tebligat … Okumaya devam et

06-Haziran içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

PREFABRİK KONUT TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANI

Yayın Tarihi: 01/05/2013 Yayınlanan Yer: Legal Mali Hukuk Dergisi, Mayıs 2013, Sayı: 101 ÖZET Prefabrik, “Parçaları önceden hazırlanıp birleştirilerek oluşturulan, kurma” anlamlarına gelmektedir. 30-40 yıl gibi uzun bir süre kullanılabilmesinin yanında satış fiyatlarının düşük olması nedeniyle prefabrik konut kullanımı ülkemizde günden … Okumaya devam et

05-Mayıs içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

ULUSLARARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARINDA ICSID TAHKİMİ

Yayın Tarihi: 01/05/2013 Yayınlanan Yer: Vergi Raporu Dergisi, Mayıs 2013, Sayı: 164 PDF: ULUSLARARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARINDA ICSID TAHKİMİ 1.GİRİŞ Kural olarak, kişiler arasında meydana gelen uyuşmazlıklar mahkemeler tarafından karara bağlanmaktadır. Ancak irade serbestisi prensibine göre uyuşmazlığa düşen taraflar, yapacakları bir anlaşma ile … Okumaya devam et

05-Mayıs içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERLE İLGİLİ İLAN VE REKLAM GİDERLERİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yayın Tarihi: 01/04/2013 Yayınlanan Yer: Legal Mali Hukuk Dergisi, Nisan 2013, Sayı: 100 ÖZET Gelir Vergisi Kanunu’nun 41/7’nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11/1-(ı) maddesinde, her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerine … Okumaya devam et

04-Nisan içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

TASFİYESİ TAMAMLANMIŞ OLAN ŞİRKETLERDE KAMU ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASINA İLİŞKİN SON DÜZENLEME: EK TASFİYE

Yayın Tarihi: 01/03/2013 Yayınlanan Yer: Yaklaşım Dergisi, Mart 2013, Sayı: 243 I- GİRİŞ Ticari faaliyette bulunan bazı şirketler, birtakım sebeplerden dolayı faaliyetlerini sonlandırıp ticari hayattan çekilebilmektedirler. Bu durum; şirketin iflasına karar verilmesi veya işletme konusunun gerçekleşmesi gibi genel sona erme sebepleri … Okumaya devam et

03-Mart içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

ELEKTRONİK KİTAP SATIŞLARINDA KDV SORUNU

Önemli Not: 01/12/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 02/12/2013 tarihinde yürürlüğe giren 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile elektronik kitap ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışında KDV oranı % 8’e düşürülmüştür. Diğer taraftan, 19/12/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi … Okumaya devam et

02-Şubat içinde yayınlandı | , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN HAD VE MİKTARLARIN YENİ GÖRÜNÜMÜ

Yayın Tarihi: 04/01/2013 Yayınlanan Yer: http://www.muhasebenet.net Yazının Linki: http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3976 Vergi Usul Kanunu’nda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar, her yıl revize edilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 414’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile … Okumaya devam et

01-Ocak içinde yayınlandı | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

YENİ BİR HİZMET TÜRÜ: ELEKTRONİK FATURA SAKLAMA HİZMETİ

Yayın Tarihi: 18/12/2012 Yayınlanan Yer: http://www.muhasebenet.net Yazının Linki: http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3822 1. GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesine göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. … Okumaya devam et

12-Aralık içinde yayınlandı | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın