VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN HAD VE MİKTARLARIN YENİ GÖRÜNÜMÜ

Yayın Tarihi: 04/01/2013

Yayınlanan Yer: http://www.muhasebenet.net

Yazının Linki: http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3976

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar, her yıl revize edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 414’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanunu’nun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355’inci maddelerinde yer alıp 2012 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2012 yılı için %7,80 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadleri içeren 422 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre; örneğin, Vergi Usul Kanunu’nun “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232’nci maddesine göre bir nihai tüketicinin, birinci sınıf tüccardan satın aldığı emtia bedelinin 2012 yılı için 770 TL’yi geçmesi halinde emtiayı satanın nihai tüketiciye fatura vermesi mecburiyken, 422 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1/1/2013 yılından itibaren 800 TL’yi geçmesi halinde fatura vermesi mecburidir. Bunun yanı sıra tabiidir ki, bedeli 800 TL’den az olsa dahi nihai tüketici istemesi halinde emtiayı satanın fatura vermesi mecburidir.

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan bu ve buna benzer maktu miktar ve hadlerin 2012 ve 2013 yıllarındaki görünümü aşağıdaki Tablo 1’de yer almaktadır.

TABLO-1

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HAD VE MİKTARLAR
MADDE NO – KONUSU
2012 Yılında Uygulanan Miktar (TL)
2013 YılındaUygulanacak Miktar (TL)
MADDE 104- İlanın şekli    
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması
1.700
1.800
 
 
3- İlanın;

– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 
 
1.700-170.000
 
170.000 ve üzeri
 
 
1.800-180.000
 
180.000 ve üzeri
MÜKERRERMADDE 115-
Tahakkuktan vazgeçme
20
21
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
 
 
 
1- Yıllık;
– Alış tutarı
– Satış tutarı
 
140.000
190.000
 
150.000
200.000
  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
77.000
80.000
  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
140.000
150.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti
770
800
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
2,00
2,10
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
770
800
MADDE 343- En az ceza haddi
 
 
 
– Damga vergisinde
– Diğer vergilerde
8,80
18
9,40
19
MADDE 352-
 
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
 
 
 
 
I’inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
 
105
 
110
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
66
70
  3- İkinci sınıf tüccarlar
33
35
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
16
17
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
8,80
9,40
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf
4
4,30
 
II’nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri
 
58
 
60
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
33
35
  3 – İkinci sınıf tüccarlar
16
17
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
8,80
9,40
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
4
4,30
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf
2,30
2,40
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
 
 
  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
180
 
88.000
190
 
94.000
  2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 
180
 
 
8.800
88.000
 
190
 
 
9.400
94.000
  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
 
180
190
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara
 
4.000
4.300
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
 
220
230
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
660
 
130.000
700
 
140.000
  94358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
 
880
940
  10-127’nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
 
660
700
MADDE 355- b) Damga Vergisinde
 
 
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası
1
1,60
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mük. 257’nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
 
 
  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
1.170
1.200
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
580
600
  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
280
300
 
 
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
 
880.000
940.000

 

Bu yazı 01-Ocak içinde yayınlandı ve , , , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s