YENİ BİR HİZMET TÜRÜ: ELEKTRONİK FATURA SAKLAMA HİZMETİ

Yayın Tarihi: 18/12/2012

Yayınlanan Yer: http://www.muhasebenet.net

Yazının Linki: http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=3822

1. GİRİŞ

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesine göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. e-Fatura ise, faturaların elektronik olarak kayda alınması ile meydana gelen belgedir.

Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esaslar, 397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[1] ve 416 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[2] ile belirlenmiştir. Bu düzenlemelerin yanı sıra 14/12/2012 tarih ve 28497 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanan 421 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de, mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla bir kısım mükelleflere, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. Bununla birlikte yeni düzenleme ile, 397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde birtakım değişikliklere gidilmiş olup, bu çalışmada değişiklikler içerisinde yer alan “Elektronik Fatura Saklama Hizmeti” konusu ele alınacaktır.

2. E-FATURANIN MUHAFAZA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

2.1. 397 ve 416 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerine Göre e-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü

Vergi Usul Kanunu’na göre mükellefler, gerek düzenledikleri, gerekse adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler.

e-Faturanın doğruluğu, bütünlüğü ve değişmezliği gibi hususlar, “Mali Mühür” ve elektronik sertifika ile garanti altına alınmaktadır. Elektronik imzanın ve Mali Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kâğıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki mali mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir.

397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “6.e-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü” kenar başlığının dördüncü fıkra hükmü değiştirilmiş olup, eski ve yeni tebliğlerde yer alan hükümler ile ilgili düzenlemeler aşağıda ele alınmıştır.

2.2. 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne Göre e-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü

397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre mükelleflere ait e-Faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması gerekmekte olup üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında yapılan saklama işlemi Gelir İdaresi Başkanlığı açısından herhangi bir hüküm ifade etmemekte idi. Fakat, 421 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu hüküm değiştirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Bu düzenleme dolayısıyla, “Elektronik Fatura Saklama Hizmeti” adı altında yeni bir hizmet türü meydana gelmiştir.

397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 421 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ilgili bölümleri aşağıdaki şekildedir.

“…Başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenler elektronik fatura uygulamasını bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle kullanmak zorundadır. Elektronik Fatura Saklama Hizmeti verecek mükelleflerin Başkanlığa “Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” ile başvuru yaparak saklama izni almaları zorunludur. Bu amaçla başvuru yapacak mükelleflerin başvuru dilekçesi ekinde Bilgi İşlem Sistem Raporunu (BİS) göndermesi gerekmektedir. Başkanlıktan elektronik fatura saklama hizmeti izni almadan saklama yapılması Başkanlık nezdinde hüküm ifade etmez. Saklama izni alan mükelleflerin listesi http://www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Saklama koşulları ve saklama hizmeti verecek mükellefin uyması gereken diğer kurallar http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Gerekli görülen durumlarda, elektronik fatura saklama hizmeti verenlerden elektronik fatura bilgilerine ilişkin olarak belirlenecek standartlara uygun üretilecek raporların ibrazı, elektronik fatura saklama hizmeti verenlere ait bilgi işlem sistem veya sistemlerine sürekli erişimin sağlanması sureti ile istenebilir. Bu kapsamda, ifade edilen erişimin sağlanması için kullanılacak yöntem ve teknolojiler ile ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili süreçler http://www.efatura.gov.tr adresinde açıklanır. Elektronik fatura saklama hizmeti verenlerin bilgi işlem sistemine erişim ile ilgili yetki, sektör, mükellef veya faaliyet hacimleri itibarıyla kullanılabilir. Başkanlık elektronik fatura saklama hizmeti veren mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye ve istediğinde ulusal ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı gerek görmesi halinde, bu Tebliğde belirlenen esaslar ile sınırlı olmak üzere, başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenlerin bilgi işlem sistemlerini denetleme yetkisine sahiptir.

3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla, bir kısım mükelleflere elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. Mükelleflere ait e-Faturalarının, yine kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması gerektiği hususu, mükellef açısından maddi bir külfet yaratmaktadır. Bunun yanı sıra, saklanılan e-Faturaların muhafazasında güvenlik problemleri ile karşılaşılabilir.

Bu sebeplerden dolayı, yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere, uygulamaya geçirilen yeni düzenleme ile Elektronik Fatura Saklama Hizmeti” adı altında yeni bir hizmet türü oluşturulmuştur. Bu sayede Mükelleflere ait e-Faturalar, oluşturulacak ilgili kurum/kuruluşlarla daha ucuz ve güvenli bir şekilde saklanabilecektir. Bu hizmeti sağlayacak olanlar, sadece bu hizmet için kurulacak olan kamu müesseseleri olabileceği gibi, özel kurum ve kuruluşlar da olabilecektir. Gelecek dönemlerde bu hizmeti sağlayacaklar hakkında da düzenlemelerin yapılması muhtemeldir.

KAYNAKÇA

–          213 sayılı Vergi Usul Kanunu

–          397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

–          416 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

–          421 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

–          www.efatura.gov.tr


[1] 05/03/2010 tarih ve 27512 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 28/06/2012 tarih ve 28337 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu yazı 12-Aralık içinde yayınlandı ve , , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s